Alle brieven die meegegeven worden met de leerlingen komen ook altijd op de website terecht. 
Hier kunt u ze vanaf nu terugvinden.

september
- start schooljaar 
- eerste communie
- moestuinieren L3, L4
- oog voor lekkers

oktober


november


december


januari


februari

maart 

april

mei

juni

 september