Dit schooljaar werken we rond het jaarthema 'Ik ben een stukje van de puzzel'. 
Iedereen op onze school is uniek en samen vormen we één groot geheel, EEN GROTE PUZZEL.
Om tot die grote puzzel te komen zijn er bepaalde afspraken nodig...
Elke maand staan we dan ook met de hele school stil bij één afspraak.

In de maand SEPTEMBER belichten we de afspraak 'Goeiemorgen'; we vinden het namelijk belangrijk dat kinderen elkaar onderling, maar ook in omgang met leerkrachten en ander personeel een goeiemorgen wensen. 'Bonjour, Good morning, Guten Tag, Buenos días...' weerklinkt door de school. Heel fijn om elkaar dagelijks op zo'n warme manier te begroeten!

De maand OKTOBER staat in het teken van 'SORRY' zeggen. Hoe vaak gebeurt het niet dat zaken verkeerd begrepen worden of dat er tijdens een spel toevallig iemand tegen een ander aanloopt... Vaak ontstaan daardoor hevige ruzies en worden de zinnetjes 'Sorry, ik deed het niet met opzet...' of 'Sorry, heb je je pijn gedaan?' wel eens vergeten. Kleine SORRY-puzzelstukjes in de klas zorgen ervoor dat deze ruzies uitgesproken kunnen worden.

In de maand NOVEMBER en DECEMBER spitsen we ons toe op 'Orde en netheid', maar ook het duurzaam samenleven wordt hier in de kijker gezet. We staan stil bij items als bewust consumeren en nemen daartoe een aantal initiatieven en verantwoordelijkheden op met onze school. We laten onze kinderen tot het besef komen dat wat we hier en nu doen heel wat gevolgen heeft voor later en voor andere mensen elders op de wereld. Een van onze acties richt zich op het verzamelen van batterijen want Bebat ontwikkelde een spaarprogramma voor scholen waarbij er per ingezamelde kilogram batterijen 1 punt verkregen wordt. Hoe meer batterijen, hoe meer punten. 

In de maand JANUARI kaarten we het maandpunt 'Lief zijn voor elkaar...' aan; ook leren we opnieuw een lied aan met de hele school en laten we onze kinderen meer dan ooit voelen dat het zo belangrijk is om er te zijn voor elkaar en elkaar te helpen waar nodig. We maken duidelijk dat een compliment geven uiteindelijk niets kost, maar een ander zoveel deugd kan doen... We wachten niet tot Complimentendag, maar maken er in het nieuwe jaar onmiddellijk een goed voornemen van...