Dit jaar steunden we met onze vastenactie de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Van peuter tot L6 werd een sponsortocht georganiseerd. Onze allerkleinsten lieten zich sponseren voor een wandeltocht van 1 km, onze oudste leerlingen stapten 7km. Alvorens de wandeltocht aan te vatten, was er een moment van verbondheid met de slachtoffers. We maakten met zijn allen een kring op de speelplaats en zongen het benifietbnummer 'People Help the People'. Deze actie bracht maar liefst 3894 euro op! Dankjewel aan allen.

In de maand maart kregen de kinderen de opdracht van Hilde, de boswachter en de boomdokter om hun knuffel mee te brengen naar school. Het is het maandpunt van de 'omarming'. We zijn met elkaar en we zijn er voor elkaar.


Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend
Toon Hermans
Op donderdagvoormiddag hielden we met het lager en de 3e kleuters een bezinningsmoment rond kerst.
De 3e kleuters brachten voor ons een heel mooi kerstspel. Ook onze juffen en meester deelden hun wensen met de kinderen. Het was een mooi en ingetogen gebeuren waarbij de verbondenheid onderling heel groot was. 

In december kregen alle kinderen een speciale opdracht van Hilde, de boswachter en de boomdokter. De opdracht luidde als volgt: "Oefen een kerstliedje in en zing dit met jouw klas voor de hele school".
Op donderdag 22 december was het dan eindelijk zover...
Alle kinderen gaven het beste van zichzelf. Het was een supergezellige namiddag en de sfeer zat er dik in. Proficiat aan iedereen! Het is nogmaals bewezen op onze school zit er talent!

Op dinsdag 15 november werd het derde maandpunt voorgesteld. We maakten kennis met 3 bomen in het bos die een hevige storm doormaakten. De 3 bomen moesten elk op hun manier een verlies verwerken. De ene boom was een belangrijke tak kwijt, de tweede boom was omgevallen en de derde boom had een ernstige wonde. Ook wij hebben wel eens verdriet te verwerken door het verlies van een dierbare of een huisdier of... Op zo'n moment kan een aanmoedigend woordje, een schouderklopje, een luisterend oor echt deugd doen. Deze maand doen we ons best om extra lief en zorgzaam te zijn voor elkaar! 800_1000_ILLUSTRATION.jpeg