Een uurtje zweten op de fitnesstoestellen! Altijd leuk, een fitnessclub rechtover de straat!
Dankjewel aan De Kaai!