Afgelopen vrijdag kwamen we met de hele school samen in de kapel voor de kerstviering. We konden rekenen op de derde kleuters voor het kerstspel; ook de allerkleinsten genoten mee van dit gezellig samenzijn.
Elk droegen we ons steentje bij om van deze viering een moment te maken van stilstaan bij wat kerst nu precies voor ons maar evenzeer voor anderen betekent... 

Laten we in deze donkere dagen proberen een lichtje te zijn voor elkaar!