1     Onze zorgvisie 

Als school stellen wij ons open naar alle kinderen, elk kind krijgt bij ons dezelfde startkansen.

We houden rekening met de grote verscheidenheid binnen een klasgroep, want elk kind is anders, uniek en heeft zijn vragen en noden. Als school willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen dan ook krijgen waar ze recht op hebben.

Samen met het hele schoolteam, de zorgleerkrachten, de ouders, het CLB en de externen engageren wij ons om elk kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven binnen de huidige maatschappij.

Het bewaken van de goede relaties met ouders, met het CLB en andere externen behoort uiteraard ook tot onze opdracht.

De begeleiding van een kind met specifieke onderwijsnoden kunnen we als school alleen niet aanpakken. Daarom is een grote betrokkenheid van alle partners, de leerkracht als onderwijsexpert en de ouder(s) als opvoedingsdeskundige(n), nodig. Goed overleg, met wederzijds respect en vertrouwen, speelt een belangrijke rol in de zorg rond het kind. Soms is het nodig om in overleg te gaan met externe hulpverleners. Dit doen we steeds in samenspraak met de ouders.

We vinden een goed uitgebouwd zorgbeleid dan ook heel belangrijk.

Om de deskundigheid en handelingsgerichtheid te vergroten, volgen de zorgleerkrachten regelmatig bijscholingen. Deze worden opgenomen in het nascholingsplan.

Onze kinderen ondersteunen zonder vooroordelen en vanuit een pedagogische grondhouding maakt zorg tot een sterke pijler binnen ons didactisch handelen.

We streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen de eindtermen halen.

Continu zorg dragen voor alle kinderen is onze missie.