Wij meten van groot naar klein en omgekeerd…Een nieuwe start…
Een nieuwe klas…
Een nieuwe juf… 
en zo blij om mijn vriendjes terug te zien