Na de krokusvakantie zijn de kleuters van de 1ste, 2de en 3de kleuterklas begonnen met schrijfdans op school. Dit onder begeleiding van juf Charlotte.

Wat is schrijfdans? Schrijfdans is een schrijfbeweging maken op muziek. Het is een voorloper op het leren schrijven. Het is de bedoeling dat de kinderen eerst groot bewegen in de lucht om daarna op papier, op de grond, … aan de slag te gaan. De kleuters gebruiken ook beide handen, vaak op hetzelfde moment.