Vrijdag 23 oktober brachten alle kinderen een gezonde lunchbox mee. ’s Middags aten alle leerlingen in klasverband. Ze kregen de mogelijkheid om eens te kijken in elkaars lunchbox. Ook de juffen deden hun best om een gezonde maaltijd mee te hebben.