Op donderdagvoormiddag hielden we met het lager en de 3e kleuters een bezinningsmoment rond kerst.
De 3e kleuters brachten voor ons een heel mooi kerstspel. Ook onze juffen en meester deelden hun wensen met de kinderen. Het was een mooi en ingetogen gebeuren waarbij de verbondenheid onderling heel groot was.